<div align="center"> <h1>BIP SP ZOZ Szapital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia</h1> <h3>Szpital nr 2 Mysłowice</h3> <p>Szpital, leczyc, chirurgia , interna, okulistyku , otolaryngologia, oko, izba przyjęć</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://79.189.193.150" rel="nofollow">79.189.193.150</a></p> </div>